شما در حال مشاهده هستید ۳۱ خرداد روز جهانی پناهندگان

۳۱ خرداد روز جهانی پناهندگان

۳۱ خرداد روز جهانی پناهندگان
بیش از ۷۰،۸ میلیون آواره در سراسر جهان کمتر از ۱۸ سال عمر دارند.

دیدگاهتان را بنویسید