۱۶ آذر روز دانشجو گرامی باد.

خیریه اردیبهشت ضمن گرامیداشت روز دانشجو از حضور دانشجویان عزیز که سعی در هموار سازی مسیر دانش برای کودکان نیازمند را دارند استقبال می کند.

ادامه مطلب ۱۶ آذر روز دانشجو گرامی باد.