یلدا برای همه

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

بیایین با اهدا لبخند به کودکان نیازمند همدلی و مهربانی رو گسترش بدیم.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلبیلدا برای همه

داستان مهربانی

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

شادی حق کودکان رنج دیده سرزمین من.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلبداستان مهربانی

خشت هایی به قامت یلدا بسازیم

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

کودکان فرشته اند.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلبخشت هایی به قامت یلدا بسازیم

انارهای اهدایی شب یلدا به خانواده کودکان نیازمند

نیازمند یاری شما هستیم.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلبانارهای اهدایی شب یلدا به خانواده کودکان نیازمند

بلندای شب یلدای من باش.

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

شب یلدا فرصتی برای مهربانی به کودکان نیازمند.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلببلندای شب یلدای من باش.

یلدا به شرط مهربانی

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

هربسته شب یلدا حدود ۵۰۰ هزار تومان میشودبه هرمیزان که میتوانید در این مهربانی شریک باشید.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت…

ادامه مطلبیلدا به شرط مهربانی

نیازمند یاری شما در شب یلدا هستیم.

نیازمند مهربانی شما هستیم.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلبنیازمند یاری شما در شب یلدا هستیم.