یادمان هست

یاد عزیزانمان را با احسان به کودکان نیازمند دوباره زنده کنیمدر یادمان هست میتوان خاطره عزیزان درگذشته را با احسان به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت دوباره زنده کرد.یادمان هست امکانی…

ادامه مطلبیادمان هست

یادمان هست

یاد عزیزانمان را با احسان به کودکان نیازمند دوباره زنده کنیمدر یادمان هست میتوان خاطره عزیزان درگذشته را با احسان به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت دوباره زنده کرد.یادمان هست امکانی…

ادامه مطلبیادمان هست

یادمان هست

هر چند که دلتنگ تر از تنگ بلورم  با کوه غمت سنگ تر از سنگ صبورماندوه من انبوه تر از دامن الوند بشکوه تر از کوه دماوند غرورم(قیصر امین پور).@yademan.hast

ادامه مطلبیادمان هست

یادمان هست

یاد عزیزانمان را با احسان به کودکان نیازمند دوباره زنده کنیمدر یادمان هست میتوان خاطره عزیزان درگذشته را با احسان به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت دوباره زنده کرد.یادمان هست امکانی…

ادامه مطلبیادمان هست

یادمان هست

در یادمان هست میتوان خاطره عزیزان درگذشته را با احسان به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت دوباره زنده کرد.یادمان هست امکانی است برای ابراز همدردی و همدلی با خانواده هایی که…

ادامه مطلبیادمان هست

یادمان هست

در یادمان هست میتوان خاطره عزیزان درگذشته را با احسان به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت دوباره زنده کرد.یادمان هست امکانی است برای ابراز همدردی و همدلی با خانواده هایی که…

ادامه مطلبیادمان هست

گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۹

درد و رنج کودکان قابل وصف نیستبیایین سهمی در آسایش و آرامش کودکان بی پناه داشته باشیم.گزارش عملکرد ۶ ماهه اول سال ۹۹ خیریه اردیبهشت زنجان https://aparat.com/v/byrno

ادامه مطلبگزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۹

گزارش عملکرد از دیماه ۹۷ تا پایان دیماه ۹۹

از دیماه ۹۷ تا پایان دیماه ۹۹83 مورد ( اجاره بها، قسط مسکن، پول پیش، کمک هزینه خرید، تعمیر و نگهداری مسکن)به مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال به خانواده…

ادامه مطلبگزارش عملکرد از دیماه ۹۷ تا پایان دیماه ۹۹

گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۹

در ۶ ماهه اول سال ۹۹ مجموع کمک های نقدی و غیر نقدی۱۰۲ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان بوده است.خیرین گرامی باتوجه به گرانی ها و تورم روز افزون نیازمند…

ادامه مطلبگزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۹