گزارش عملکرد سال ۹۹

لیست خدمات ارائه شده به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت در سال 13991 مواد غذایی:167 میلیون و 146 هزارتومان2 کمک هزینه تحصیلی:43 میلیون و 500هزارتومان3 شیرخشک:3 میلیون و 112 هزارتومان4 کمک…

ادامه مطلب گزارش عملکرد سال ۹۹

اهدا ۶۴ پک به مناسبت شب یلدا

شادی یک کودک، شادی خانواده های کودکان، آرامش یک خانواده، همه اینها با کمک های شما در خیریه اردیبهشت داره اتفاق میافتهکمک شما هرچقدر که باشه داره پناهی میشه به…

ادامه مطلب اهدا ۶۴ پک به مناسبت شب یلدا

گزارش اقلام اهدایی به خانواده های کودکان نیازمند در یلدای ۹۹

ممنون که لبخند و شادمانی رو به خانواده های کودکان و کودکان نیازمند هدیه کردید.

ادامه مطلب گزارش اقلام اهدایی به خانواده های کودکان نیازمند در یلدای ۹۹