موجودی کافی نیست.

#موجودی_کافی_نیست@payam_pourfallah@ordibeheshtcharityای کاش گوش شنوایی بودو می‌شنید که چگونه سرپرست خانوار آه می‌کشد از درون...🔻شاید یادآوری این نکته در روزهای آخر سال مفید باشه:فروشنده‌های عزیز و بامراموقتی هموطنی از شما خرید…

ادامه مطلب موجودی کافی نیست.

برداشت شما از این کارتون چیه؟

برداشت شما از این کارتون چیه؟[به جای اینکه من برای این اثر کپشن یا توضیحی بنویسیم، دوست داشتم این کار رو به شما بسپرم🙏] ایمنا ۵ آذر ۹۹

ادامه مطلب برداشت شما از این کارتون چیه؟

واقعا موجودی کافی نیست!

لطفا با حمایت از خانواده های نیازمند آبروداری کنیمشاید فامیل نزدیکمان در این شرایط نمیتواند نداشتن هایش را با کسی درمیان بگذارد، ای کسانی که امکانش را دارید به همسایه…

ادامه مطلب واقعا موجودی کافی نیست!