فروشگاه آنالار

آنالار فروشگاه محصولات تولیدی مادران@analar.shopبرای اشتغال، توانمندسازی، حفظ شان و منزلت خانواده های نیازمند فروشگاه آنالار تاسیس می گردد.به حمایت شما ایمان داریم.

ادامه مطلبفروشگاه آنالار

گزارش عملکرد مهر، آبان و آذر ۹۹

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

در مهر، آبان و آذر ۹۹(هزینه های تبلیغات، مددکاریپیام کوتاه، دفاتر مالی سال ۹۸پشتیبانی فضای مجازیو اجاره بها دفتر خیریه)۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومانبوده است.

ادامه مطلبگزارش عملکرد مهر، آبان و آذر ۹۹

گزارش عملکرد پاییز ۹۹

در مهر، آبان و آذر ۹۹با حمایت شما ۱۸ مورد اجاره بها، قسط مسکن، ودیعه مسکن به مبلغ ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به خانواده کودکان نیازمند پرداخت شده…

ادامه مطلبگزارش عملکرد پاییز ۹۹

گزارش مهر، آبان و آذر ۹۹

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

اهدای ۳۱۵ پرس غذای گرم به کودکانی که از خوردن غذا محرومند.هزینه غدای گرم و ارسال آن جمعا به ارزش ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است.

ادامه مطلبگزارش مهر، آبان و آذر ۹۹

آنالار

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

آنالار فروشگاه محصولات تولیدی مادران@analar.shopبرای اشتغال، توانمندسازی، حفظ شان و منزلت خانواده های نیازمند فروشگاه آنالار تاسیس می گردد.به حمایت شما ایمان داریم.

ادامه مطلبآنالار