جشن پایان دوره تحصیلی تابستان

میلاد پیامبر رحمت ص و امام صادق ع برشما مبارک باد. جشن پایان دوره تابستان کودکان خیریه اردیبهشت با کمک مربیان داوطلب و شما خیرین مهربان برگزار شد.واحد تحصیلی خیریه…

ادامه مطلبجشن پایان دوره تحصیلی تابستان

اهدا پک مواد غذایی

اهدا ۱۰۰ پک مواد غذایی به ارزش ۱۷ میلیون و ۷۳۰هزار تومان به خانواده کودکان نیازمندگزارش تیر، مرداد و شهریور ۹۹گرسنگی حق کودکان نیست.

ادامه مطلباهدا پک مواد غذایی

پرداخت اجاره بها

داشتن مسکن یعنی داشتن امنیت، با حمایت شما تلاش میکنیم تا در بخشی از این آرامش و امنیت شریک باشیم.در تیر، مرداد و شهریور ۹۹ با پرداخت بخشی از اجاره…

ادامه مطلبپرداخت اجاره بها