گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۹

درد و رنج کودکان قابل وصف نیستبیایین سهمی در آسایش و آرامش کودکان بی پناه داشته باشیم.گزارش عملکرد ۶ ماهه اول سال ۹۹ خیریه اردیبهشت زنجان https://aparat.com/v/byrno

ادامه مطلبگزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۹

گزارش عملکرد از دیماه ۹۷ تا پایان دیماه ۹۹

از دیماه ۹۷ تا پایان دیماه ۹۹83 مورد ( اجاره بها، قسط مسکن، پول پیش، کمک هزینه خرید، تعمیر و نگهداری مسکن)به مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال به خانواده…

ادامه مطلبگزارش عملکرد از دیماه ۹۷ تا پایان دیماه ۹۹

گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۹

در ۶ ماهه اول سال ۹۹ مجموع کمک های نقدی و غیر نقدی۱۰۲ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان بوده است.خیرین گرامی باتوجه به گرانی ها و تورم روز افزون نیازمند…

ادامه مطلبگزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۹