خیریه اردیبهشت حامی کودکان نیازمند

میخواهیم در آذرماه ۱۴۰۰ علاوه بر کمک های درمانی و اجاره بها کودکان، اتفاق خوب دیگه ای رو با کمک شما رقم بزنیمتهیه ۸۰ پک مواد غذایی برای شب یلدا۲۰…

ادامه مطلب خیریه اردیبهشت حامی کودکان نیازمند

یلدا به شرط مهربانی

با کمک شما میخواهیم ۸۰ پک مواد غذایی ویژه شب یلدا تدارک ببینیمبرای تهیه هر پک ۵۰۰ هزار تومان نیاز هست.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلب یلدا به شرط مهربانی

روز جهانی کودک گرامی باد

حدود ۲۱۰ هزار دانش آموز دوره ابتدایی و در حدود ۷۶۰ هزار دانش آموز آموزش متوسطه از تحصیل بازمانده اند.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلب روز جهانی کودک گرامی باد

اهدا گوشی

میتونیم با اهدا گوشی کارکرده سالم باعث بشیم کودکی به تحصیل برگرده.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلب اهدا گوشی

اهدا شیرخشک

نتیجه حمایت شما خیرین گرامیدر تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰اهدا ۵۰ عدد شیرخشک به کودکان نیازمندبه مبلغ یک میلیون و ۹۰۴ هزار تومان

ادامه مطلب اهدا شیرخشک

پویش خرید ۲۰ عدد گوشی

پویش خرید ۲۰ عدد گوشی برای ۲۰ دانش آموز تحت پوشش خیریه اردیبهشتبا کمک به خرید این گوشی ها در بازگشت کودکان به تحصیل سهیم باشید.

ادامه مطلب پویش خرید ۲۰ عدد گوشی

کمک هزینه مسکن

نتیجه حمایت شما خیرین گرامیدر تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰پرداخت کمک هزینه مسکن (اجاره بها، قسط مسکن و...)۲۶ موردبه مبلغ ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان.

ادامه مطلب کمک هزینه مسکن