گزارش عملکرد بهار ۱۴۰۱

گزارش عملکرد بهار ۱۴۰۱کمک درمانی 28 میلیون و 900 هزار تومانشیرخشک یک میلیون و 400 هزار تومانکمک هزینه مسکن 32 مورد 14 میلیون و 80 هزار تومان4 میلیون و 800…

ادامه مطلبگزارش عملکرد بهار ۱۴۰۱

خرید سمعک

با دستان پرتوان شما سمعک برای کودک ۴ ساله ناشنوا خریداری و اهدا گردید.ممنون قلب های مهربان شما هستیم.

ادامه مطلبخرید سمعک

داستان مهربانی

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

خیرین گرامی با حمایت شما ۷ میلیون تومان جهت کمک به پول پیش خانواده مادر و دختری ۷ ساله تامین و پرداخت گردیداز لطف شما سپاسگزاریم.ما بزرگترها در مقابل همه…

ادامه مطلبداستان مهربانی

گزارش عملکرد تابستان ۱۴۰۰

گزارش عملکرد تابستان ۱۴۰۰.پوشکپوشک اهدایی به کودکان21 بسته------1 درصد2 میلیون و 616 هزارتومان------تحصیلیاهدا گوشی، کتاب و کیف و هزینه های واحد تحصیلی5 درصد9 میلیون و 402 هزارتومان-----درمانیآزمایش، دارو، لوازم توانبخشی،…

ادامه مطلبگزارش عملکرد تابستان ۱۴۰۰

حامی باشیم

پسر 4 ساله که دچار کم شنوایی عمیق بوده که برای کاشت حلزون در تهران تشکیل پروندع داده اند که نیازمند سمعک سوپر پاور جهت آمادگی برای گفتار درمانی و…

ادامه مطلبحامی باشیم

حامی باشیم

پسر 4 ساله که دچار کم شنوایی عمیق بوده که برای کاشت حلزون در تهران تشکیل پرونده داده اند که نیازمند سمعک سوپر پاور جهت آمادگی برای گفتار درمانی و…

ادامه مطلبحامی باشیم

هزینه های درمانی تابستان ۱۴۰۰

نتیجه حمایت شما خیرین گرامیدر تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰هزینه های درمانی دارو، آزمایش، لوازم توانبخشی، ترخیص از بیمارستان کودکان نیازمندبه مبلغ ۱۱۱ میلیون و ۱۰۶ هزار توماناهدا گردید.

ادامه مطلبهزینه های درمانی تابستان ۱۴۰۰