داستان مهربانی

به لطف حمایت های شما با موفقیت به پایان رسید و مبلغ تکمیل شد.پسر بچه  6 ساله مبتلا به بیماری صرعپدر معتاد، بیکار و مستاجر هستنددر صورت عدم درمان دچار…

ادامه مطلبداستان مهربانی

حامی باشیم

پسر بچه  6 ساله مبتلا به بیماری صرعپدر معتاد، بیکار و مستاجر هستنددر صورت عدم درمان دچار حمله صرع و کما خواهند شدماهیانه نیازمند ۵۰۰ هزار تومان حمایت می باشندمیخواهیم…

ادامه مطلبحامی باشیم