تهیه ۹۸ مورد پوشاک

نتیجه حمایت شما نیکوکاران عزیزاز خانواده کودکان نیازمنددر سه ماهه دی، بهمن و اسفند ۹۹اهدا ۹۸ مورد پوشاک اعم از کفش،لباس گرم، لباس بچه گانه نو به ارزش ۱۸ میلیون…

ادامه مطلب تهیه ۹۸ مورد پوشاک

تهیه لوازم خانگی

نتیجه حمایت شما نیکوکاران عزیزاز خانواده کودکان نیازمنددر سه ماهه دی، بهمن و اسفند ۹۹تهیه ۷ مورد لوازم خانگی نو و دست دوم به مبلغ ۴ میلیون و ۵۷۵ هزار…

ادامه مطلب تهیه لوازم خانگی

تهیه ۱۰۲۰ مورد قلک

نتیجه حمایت شما نیکوکاران عزیزاز خانواده کودکان نیازمنددر سه ماهه دی، بهمن و اسفند ۹۹تهیه ۱۰۲۰ عدد قلک به مبلغ ۲ میلیون و ۵۳۵ هزار تومان.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلب تهیه ۱۰۲۰ مورد قلک