گزارش عملکرد تابستان ۱۴۰۰

گزارش عملکرد تابستان ۱۴۰۰.پوشکپوشک اهدایی به کودکان21 بسته------1 درصد2 میلیون و 616 هزارتومان------تحصیلیاهدا گوشی، کتاب و کیف و هزینه های واحد تحصیلی5 درصد9 میلیون و 402 هزارتومان-----درمانیآزمایش، دارو، لوازم توانبخشی،…

ادامه مطلبگزارش عملکرد تابستان ۱۴۰۰

اهدا بسته های مواد غذایی

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

نتیجه حمایت شما خیرین گرامیدر تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰اهدا 78 بسته مواد غذایی به خانواده کودکان نیازمندبه مبلغ 28 میلیون و 890 هزار توماناهدا گردید.

ادامه مطلباهدا بسته های مواد غذایی

اهدا شیرخشک

نتیجه حمایت شما خیرین گرامیدر تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰اهدا ۵۰ عدد شیرخشک به کودکان نیازمندبه مبلغ یک میلیون و ۹۰۴ هزار تومان

ادامه مطلباهدا شیرخشک

کمک هزینه مسکن

نتیجه حمایت شما خیرین گرامیدر تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰پرداخت کمک هزینه مسکن (اجاره بها، قسط مسکن و...)۲۶ موردبه مبلغ ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان.

ادامه مطلبکمک هزینه مسکن

اهدا غذای گرم

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

نتیجه حمایت شما خیرین گرامیدر تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰اهدا ۳۰۰ پرس غذای گرم به ارزش۷ میلیون تومان به کودکانی که از خوردن غذای گرم محرومند.

ادامه مطلباهدا غذای گرم

گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۹

در ۶ ماهه اول سال ۹۹ مجموع کمک های نقدی و غیر نقدی۱۰۲ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان بوده است.خیرین گرامی باتوجه به گرانی ها و تورم روز افزون نیازمند…

ادامه مطلبگزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۹