گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۹

در ۶ ماهه اول سال ۹۹ مجموع کمک های نقدی و غیر نقدی۱۰۲ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان بوده است.خیرین گرامی باتوجه به گرانی ها و تورم روز افزون نیازمند…

ادامه مطلب گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۹۹