یلدا برای همه

بیایین با اهدا لبخند به کودکان نیازمند همدلی و مهربانی رو گسترش بدیم.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلبیلدا برای همه

داستان مهربانی

شادی حق کودکان رنج دیده سرزمین من.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلبداستان مهربانی

خشت هایی به قامت یلدا بسازیم

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

کودکان فرشته اند.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلبخشت هایی به قامت یلدا بسازیم

یلدای مهربانی

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

آنچه از ما می ماند مهربانی است.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلبیلدای مهربانی

انارهای اهدایی شب یلدا به خانواده کودکان نیازمند

نیازمند یاری شما هستیم.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلبانارهای اهدایی شب یلدا به خانواده کودکان نیازمند

بلندای شب یلدای من باش.

شب یلدا فرصتی برای مهربانی به کودکان نیازمند.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلببلندای شب یلدای من باش.

یلدا به شرط مهربانی

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

هربسته شب یلدا حدود ۵۰۰ هزار تومان میشودبه هرمیزان که میتوانید در این مهربانی شریک باشید.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت…

ادامه مطلبیلدا به شرط مهربانی

نیازمند یاری شما در شب یلدا هستیم.

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

نیازمند مهربانی شما هستیم.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلبنیازمند یاری شما در شب یلدا هستیم.

یلدای مهربانی

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

شادی یلدا را با کودکان نیازمند تقسیم کنیم.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلبیلدای مهربانی