یلدا برای همه

به انسان دوستی شما ایمان داریم .خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلب یلدا برای همه

در شب یلدا لبخند را بر لبان کودکان نیازمند بیافرینیم.

شیرینی، آجیل، شکلات، میوه، برنج، گوشت، روغن هرآنچه را که می توانید برای خوشحالی 60 خانواده کودکان نیازمند اهدا کنید دریغ نفرمائید.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را…

ادامه مطلب در شب یلدا لبخند را بر لبان کودکان نیازمند بیافرینیم.