برای تامین هزینه خرید ۴۰ قوطی شیرخشک و ۲۰ بسته مای بی بی (پوشک) به ۶ میلیون تومان مشارکت شما نیازمندیم

هر ماه ۱۰ کودک نیازمند هرکدام ۴ قوطی شیرخشک از خیریه اردبیهشت دریافت میکنند و برای ۱۰ کودک دیگر هرکدام ۲ بسته‌ مای بی بی (پوشک) اهدا میشود. ما برای…

ادامه مطلببرای تامین هزینه خرید ۴۰ قوطی شیرخشک و ۲۰ بسته مای بی بی (پوشک) به ۶ میلیون تومان مشارکت شما نیازمندیم

خرید و اهدای شیرخشک به کودک نیازمند روستایی

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

خرید و اهدای شیرخشک به کودک نیازمند روستایی که پدری معتاد دارد. ۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلبخرید و اهدای شیرخشک به کودک نیازمند روستایی

روز جهانی کودک گرامی باد

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

حدود ۲۱۰ هزار دانش آموز دوره ابتدایی و در حدود ۷۶۰ هزار دانش آموز آموزش متوسطه از تحصیل بازمانده اند.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلبروز جهانی کودک گرامی باد

گزارش عملکرد تابستان ۱۴۰۰

گزارش عملکرد تابستان ۱۴۰۰.پوشکپوشک اهدایی به کودکان21 بسته------1 درصد2 میلیون و 616 هزارتومان------تحصیلیاهدا گوشی، کتاب و کیف و هزینه های واحد تحصیلی5 درصد9 میلیون و 402 هزارتومان-----درمانیآزمایش، دارو، لوازم توانبخشی،…

ادامه مطلبگزارش عملکرد تابستان ۱۴۰۰

حامی کودکان بازمانده از تحصیل باشیم

با اهدا گوشی های نو یا دست دوم در بازگشت کودکان به تحصیل سهیم باشیم.

ادامه مطلبحامی کودکان بازمانده از تحصیل باشیم

اهدا شیرخشک

نتیجه حمایت شما خیرین گرامیدر تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰اهدا ۵۰ عدد شیرخشک به کودکان نیازمندبه مبلغ یک میلیون و ۹۰۴ هزار تومان

ادامه مطلباهدا شیرخشک