خیریه اردیبهشت حامی کودکان نیازمند

میخواهیم در آذرماه ۱۴۰۰ علاوه بر کمک های درمانی و اجاره بها کودکان، اتفاق خوب دیگه ای رو با کمک شما رقم بزنیمتهیه ۸۰ پک مواد غذایی برای شب یلدا۲۰…

ادامه مطلب خیریه اردیبهشت حامی کودکان نیازمند

یلدا برای همه

بیایین با اهدا لبخند به کودکان نیازمند همدلی و مهربانی رو گسترش بدیم.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلب یلدا برای همه

داستان مهربانی

شادی حق کودکان رنج دیده سرزمین من.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلب داستان مهربانی

یلدای مهربانی

آنچه از ما می ماند مهربانی است.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلب یلدای مهربانی

انارهای اهدایی شب یلدا به خانواده کودکان نیازمند

نیازمند یاری شما هستیم.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلب انارهای اهدایی شب یلدا به خانواده کودکان نیازمند

بلندای شب یلدای من باش.

شب یلدا فرصتی برای مهربانی به کودکان نیازمند.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلب بلندای شب یلدای من باش.

یلدای مهربانی ۹۹

مهربانان لطفا ورق بزنید.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلب یلدای مهربانی ۹۹

یلدا به شرط مهربانی

هربسته شب یلدا حدود ۵۰۰ هزار تومان میشودبه هرمیزان که میتوانید در این مهربانی شریک باشید.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت…

ادامه مطلب یلدا به شرط مهربانی

نیازمند یاری شما در شب یلدا هستیم.

نیازمند مهربانی شما هستیم.خیرین گرامی شما می توانید اقلام اهدایی خود را با هماهنگی به دفتر خیریه اردیبهشت تحویل نمایید.

ادامه مطلب نیازمند یاری شما در شب یلدا هستیم.