حامی باشیم

پسر 4 ساله که دچار کم شنوایی عمیق بوده که برای کاشت حلزون در تهران تشکیل پروندع داده اند که نیازمند سمعک سوپر پاور جهت آمادگی برای گفتار درمانی و…

ادامه مطلب حامی باشیم

حامی باشیم

پسر 4 ساله که دچار کم شنوایی عمیق بوده که برای کاشت حلزون در تهران تشکیل پرونده داده اند که نیازمند سمعک سوپر پاور جهت آمادگی برای گفتار درمانی و…

ادامه مطلب حامی باشیم

همچنان منتظر یاری سبز شما هستیم

مادری با معلولیت شدید شنوایی از ۲ کودک کوچک سرپرستی میکندسمعک جهت مراقبت از فرزندان این خانواده ضروری است.پدر هم کم شنوا و جهت رفع این مشکل سمعک خود را…

ادامه مطلب همچنان منتظر یاری سبز شما هستیم

حامی باشیم

مادری با معلولیت شدید شنوایی از ۲ کودک کوچک سرپرستی میکندسمعک جهت مراقبت از فرزندان این خانواده ضروری است.پدر هم کم شنوا و جهت رفع این مشکل سمعک خود را…

ادامه مطلب حامی باشیم

حامی باشیم

آقایی 56 ساله که به علت فوت همسر مشغول نگهداری از تو فرزند معلول ذهنی که دچار حمله های صرع نیز هستند و چون پدر ناشنوا و سمعک ایشان خراب…

ادامه مطلب حامی باشیم