یادمان هست

هر چند که دلتنگ تر از تنگ بلورم  با کوه غمت سنگ تر از سنگ صبورماندوه من انبوه تر از دامن الوند بشکوه تر از کوه دماوند غرورم(قیصر امین پور).@yademan.hast

ادامه مطلب یادمان هست

اهدا هشتمین گوشی به کودک نیازمند

شما زندگی، شادی و لبخند می بخشید.دانش آموزی زرنگ و با استعداد هفته ها بود با گوشی دوستش وارد برنامه شاد میشد.پدرش بدلیل بیماری قلبی و ... از کار افتاده…

ادامه مطلب اهدا هشتمین گوشی به کودک نیازمند