حامی باشیم

قراره این دفعه با کمک شما برای ۵۰ دانش آموز محروم در مقاطع ابتدایی و راهنمایی نوشت افزار تهیه کنیم.به قلب های مهربان شما ایمان داریم.قیمت هر بسته ۴۰۰ هزار…

ادامه مطلبحامی باشیم

حامی باشیم

میخواهیم برای ۴۰ دانش آموز مدرسه لباس فرم مدرسه تهیه کنیممبلغ هر لباس ۴۰۰ هزار تومانجمع مبلغ ۱۶ میلیون تومان.

ادامه مطلبحامی باشیم