داستان مهربانی

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

ممنون دست های مهربان شما هستیمبا مهربانی شما به این کودک نازنین هم ویلچر اهدا گردیدکودکی 6 ساله با معلولیت ذهنی و جسمی حرکتی با شدت معلولیت خیلی شدید به…

ادامه مطلبداستان مهربانی

داستان مهربان

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

به کمک شما این ویلچر خریداری به کودکمان اهدا گردید.دختر بچه 12 ساله با معلولیت جسمی حرکتی با شدت معلولیت خیلی شدید که به همراه خانواده در روستا سکونت داردو…

ادامه مطلبداستان مهربان

داستان مهربانی

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

به لطف حمایت های شما با موفقیت به پایان رسید و مبلغ تکمیل شد.پسر بچه  6 ساله مبتلا به بیماری صرعپدر معتاد، بیکار و مستاجر هستنددر صورت عدم درمان دچار…

ادامه مطلبداستان مهربانی

حامی باشیم

پسر بچه  6 ساله مبتلا به بیماری صرعپدر معتاد، بیکار و مستاجر هستنددر صورت عدم درمان دچار حمله صرع و کما خواهند شدماهیانه نیازمند ۵۰۰ هزار تومان حمایت می باشندمیخواهیم…

ادامه مطلبحامی باشیم

داستان مهربانی

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

کودکی 6 ساله با معلولیت ذهنی و جسمی حرکتی با شدت معلولیت خیلی شدید به همراه مادر در منزلی استیجاری سکونت دارند .مادر با توجه به معلولیت کودک قادر به…

ادامه مطلبداستان مهربانی

داستان مهربانی

دختر بچه 12 ساله با معلولیت جسمی حرکتی با شدت معلولیت خیلی شدید که به همراه خانواده در روستا سکونت داردو پدر شان کارگر ساده میباشد قادر به تهیه ویلچر…

ادامه مطلبداستان مهربانی

داستان مهربانی

زهرای 13ساله، دختر مهربان خانواده ی خیریه ی اردیبهشت با عارضه قلبی بدنیا می آید. متاسفانه تا ۱۳ سالگی این کودک بدلیل عدم توانایی والدین امکان پی گیری و حل…

ادامه مطلبداستان مهربانی

حامی باشیم

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

دختری 3 ساله و معلول ساکن در روستا برای تهیه پوشینه هر ماه نیازمند ۵۰۰ هزار تومان کمک و برای تهيه دارو ها نیازمند ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان حمایت می…

ادامه مطلبحامی باشیم