حامی باشیم

قراره این دفعه با کمک شما برای ۵۰ دانش آموز محروم در مقاطع ابتدایی و راهنمایی نوشت افزار تهیه کنیم.به قلب های مهربان شما ایمان داریم.قیمت هر بسته ۴۰۰ هزار…

ادامه مطلبحامی باشیم

داستان مهربانی

 مبلغ ۲۰ میلیون تومان به حساب هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران واریز گردید.باتشکر از همراهی شمادختر ۷ ساله ناشنوا کلاس اولنیاز به کاشت حلزون دارندپدر ناشنوا و…

ادامه مطلبداستان مهربانی

داستان مهربانی

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

دختر ۷ ساله ناشنوا کلاس اول نیاز به کاشت حلزون دارند پدر ناشنوا و مبتلا به صرع مادر با معلولیت جسمی و حرکتی و خواهر کوچک نیز ناشنوا هستندبرای هزینه…

ادامه مطلبداستان مهربانی

داستان مهربانی

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

برای ترخیص جوان ۱۸ سالهاز کمپ ترک اعتیاد که مدت هاستبدلیل فقر خانواده در کمپ مانده استنیاز به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانمهربانی شما داریم. ۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلبداستان مهربانی

داستان مهربانی

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

ممنون دست های مهربان شما هستیمبا مهربانی شما به این کودک نازنین هم ویلچر اهدا گردیدکودکی 6 ساله با معلولیت ذهنی و جسمی حرکتی با شدت معلولیت خیلی شدید به…

ادامه مطلبداستان مهربانی

حامی باشیم

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

کودک روستایی ۱۲ ساله دارای معلولیت شنوایی با شدت شدید با کمک 2 سمعک قادر به شنیدن میباشد و سمعک های کنونی خراب و نیاز به تعویض دارندپدر دیابت شدید…

ادامه مطلبحامی باشیم

گزارش عملکرد بهار ۱۴۰۱

گزارش عملکرد بهار ۱۴۰۱کمک درمانی 28 میلیون و 900 هزار تومانشیرخشک یک میلیون و 400 هزار تومانکمک هزینه مسکن 32 مورد 14 میلیون و 80 هزار تومان4 میلیون و 800…

ادامه مطلبگزارش عملکرد بهار ۱۴۰۱