داستان مهربانی

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

ممنون دست های مهربان شما هستیمبا مهربانی شما به این کودک نازنین هم ویلچر اهدا گردیدکودکی 6 ساله با معلولیت ذهنی و جسمی حرکتی با شدت معلولیت خیلی شدید به…

ادامه مطلبداستان مهربانی

داستان مهربانی

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

به لطف حمایت های شما با موفقیت به پایان رسید و مبلغ تکمیل شد.پسر بچه  6 ساله مبتلا به بیماری صرعپدر معتاد، بیکار و مستاجر هستنددر صورت عدم درمان دچار…

ادامه مطلبداستان مهربانی

حامی باشیم

پسر بچه  6 ساله مبتلا به بیماری صرعپدر معتاد، بیکار و مستاجر هستنددر صورت عدم درمان دچار حمله صرع و کما خواهند شدماهیانه نیازمند ۵۰۰ هزار تومان حمایت می باشندمیخواهیم…

ادامه مطلبحامی باشیم

داستان مهربانی

کودکی 6 ساله با معلولیت ذهنی و جسمی حرکتی با شدت معلولیت خیلی شدید به همراه مادر در منزلی استیجاری سکونت دارند .مادر با توجه به معلولیت کودک قادر به…

ادامه مطلبداستان مهربانی

یادمان هست

یاد عزیزانمان را با احسان به کودکان نیازمند دوباره زنده کنیمدر یادمان هست میتوان خاطره عزیزان درگذشته را با احسان به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت دوباره زنده کرد.یادمان هست امکانی…

ادامه مطلبیادمان هست

یادمان هست

یاد عزیزانمان را با احسان به کودکان نیازمند دوباره زنده کنیمدر یادمان هست میتوان خاطره عزیزان درگذشته را با احسان به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت دوباره زنده کرد.یادمان هست امکانی…

ادامه مطلبیادمان هست

یادمان هست

در یادمان هست میتوان خاطره عزیزان درگذشته را با احسان به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت دوباره زنده کرد.یادمان هست امکانی است برای ابراز همدردی و همدلی با خانواده هایی که…

ادامه مطلبیادمان هست

یادمان هست

در یادمان هست میتوان خاطره عزیزان درگذشته را با احسان به کودکان نیازمند خیریه اردیبهشت دوباره زنده کرد.یادمان هست امکانی است برای ابراز همدردی و همدلی با خانواده هایی که…

ادامه مطلبیادمان هست