اگر انرژی های تو در جنگ های درونی تلف نشود، تبدیل به هوشیاری می‌شود.

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

اگر انرژی های تو در جنگ های درونی تلف نشود، تبدیل به هوشیاری می‌شود...┄⊰✵┄═⊰❋┄═┅⊰❁┄═┅⊰┄⊰✵┄═⊰❋┄═┅⊰❁┄═┅⊰___ https://aparat.com/v/c4jls

ادامه مطلباگر انرژی های تو در جنگ های درونی تلف نشود، تبدیل به هوشیاری می‌شود.