اهدا هشتمین گوشی به کودک نیازمند

شما زندگی، شادی و لبخند می بخشید.دانش آموزی زرنگ و با استعداد هفته ها بود با گوشی دوستش وارد برنامه شاد میشد.پدرش بدلیل بیماری قلبی و ... از کار افتاده…

ادامه مطلب اهدا هشتمین گوشی به کودک نیازمند

گرسنگی حق کودکان نیست

هم اکنون ۲ خانواده تحت پوشش خیریه اردیبهشت ماهیانه شیرخشک دریافت میکنندو ۳ خانواده نیز پوشاک بچه دریافت می کنند.این اتفاق خوب با همت شما رقم میخورد.دستان مهربانتان را میبوسیم.

ادامه مطلب گرسنگی حق کودکان نیست