گزارش عملکرد سه ماهه زمستان

 با لطف وحمایت شما در فصل زمستان سال ۱۴۰۰ توانستیم خدماتی به ارزش ۱۸۴ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان به کودکان نیازمند ارائه دهیم.این اتفاق های خوب جز با مهربانی…

ادامه مطلبگزارش عملکرد سه ماهه زمستان

اهدا هشتمین گوشی به کودک نیازمند

شما زندگی، شادی و لبخند می بخشید.دانش آموزی زرنگ و با استعداد هفته ها بود با گوشی دوستش وارد برنامه شاد میشد.پدرش بدلیل بیماری قلبی و ... از کار افتاده…

ادامه مطلباهدا هشتمین گوشی به کودک نیازمند