خانه ی شادی

خانه ای در بهشت است که خانه ی شادی گفته می شود. جز کسی که کودکان را شاد کرده باشد، وارد آن نمی گردد.رسول خدا صلوات الله علیه و آلهکنزالعمال،…

ادامه مطلب خانه ی شادی