برشی از فیلم : متری شش و نیم

آنچه از همه دردناکتر است،فقر و بیماری نیست !بی‌رحمی مردم نسبت به یکدیگر است ...!#رومن_رولان‌‌‌‌‌‌برشی از فیلم: #متری_شیش_و_نیم‌‌.‌‌‌‌‌‌‌ https://aparat.com/v/sYb43

ادامه مطلببرشی از فیلم : متری شش و نیم