روز جهانی کودک گرامی باد

حدود ۲۱۰ هزار دانش آموز دوره ابتدایی و در حدود ۷۶۰ هزار دانش آموز آموزش متوسطه از تحصیل بازمانده اند.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلب روز جهانی کودک گرامی باد

اهدا گوشی

میتونیم با اهدا گوشی کارکرده سالم باعث بشیم کودکی به تحصیل برگرده.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلب اهدا گوشی

اهدا کیف و لوازم التحریر

با کمک شما توانستیم در مهرماه ۱۴۰۰ برای ۱۱۰ کودک نیازمند کیف و لوازم التحریر به ارزش ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اهدا کنیم.

ادامه مطلب اهدا کیف و لوازم التحریر

پویش خرید ۲۰ عدد گوشی

پویش خرید ۲۰ عدد گوشی برای ۲۰ دانش آموز تحت پوشش خیریه اردیبهشتبا کمک به خرید این گوشی ها در بازگشت کودکان به تحصیل سهیم باشید.

ادامه مطلب پویش خرید ۲۰ عدد گوشی

حامی باشیم

برای کودکان ۱۴ و ۸ سالهپدری از کار افتاده با دیسک کمر شدیدکه کارهای خود را بسختی انجام می‌دهدو مادری که با کار نظافت منازلزندگی را بسختی می‌گذرانند.این خانواده در…

ادامه مطلب حامی باشیم

سرنوشت کودکان در دستان پرمهر شماست

پدر معتاد خیابانی است و شبها در گرمخانه زندگی می‌کند.مادری بی پناه با ۲ فرزند کوچک، که قادر به تامین هزینه های روزانه نیست.میخواهیم برای ادامه تحصیل دختر و پسر…

ادامه مطلب سرنوشت کودکان در دستان پرمهر شماست