هزینه های درمانی تابستان ۱۴۰۰

نتیجه حمایت شما خیرین گرامیدر تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰هزینه های درمانی دارو، آزمایش، لوازم توانبخشی، ترخیص از بیمارستان کودکان نیازمندبه مبلغ ۱۱۱ میلیون و ۱۰۶ هزار توماناهدا گردید.

ادامه مطلبهزینه های درمانی تابستان ۱۴۰۰

هزینه درمانی شهریور ماه ۱۴۰۰

هزینه درمانی شهریورماه 1400 خیریه اردیبهشت زنجانهزینه ویزیت و دارو کودک مشکل قلب1,070,000 ريال هزینه آزمایش3,000,000 ريال ترخیص از بیمارستان15,000,000 ريال ترخیص از بیمارستان5,000,000 ريال ترخیص از بیمارستان3,000,000 ريال هزینه…

ادامه مطلبهزینه درمانی شهریور ماه ۱۴۰۰

تیغ تیز حماقت!

تیغ تیز حماقت! متوجه هستیم که داریم با نسل آینده چی‌کار می‌کنیم؟؟!!وقتی از روز اول تولدش بهش این پیام رو میدیم که تاریخ تولدت (که فقط یه عدده توی شناسنامه…

ادامه مطلبتیغ تیز حماقت!