حامی کودکان نیازمند باشیم

وقتی دوستان بیشتری داشته باشیممیتونیم از بچه های رنج دیده بهتر و بیشتر حمایت کنیم.لطفا خیریه خودتون رو به دوستانتان معرفی کنید.قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

ادامه مطلب حامی کودکان نیازمند باشیم

اهدا پک های لوازم التحریر

اهدا ۷۶ پک لوازم التحریر به یکی از مدارس حاشیه شهر زنجان به ارزش ۱۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان.تحصیل حق همه کودکان است.@babanandaad@pish.giri@ordibeheshtcharity

ادامه مطلب اهدا پک های لوازم التحریر

فروشگاه آنالار

آنالار فروشگاه محصولات تولیدی مادران@analar.shopبرای اشتغال، توانمندسازی، حفظ شان و منزلت خانواده های نیازمند فروشگاه آنالار تاسیس می گردد.به حمایت شما ایمان داریم.

ادامه مطلب فروشگاه آنالار

گزارش عملکرد مهر، آبان و آذر ۹۹

در مهر، آبان و آذر ۹۹(هزینه های تبلیغات، مددکاریپیام کوتاه، دفاتر مالی سال ۹۸پشتیبانی فضای مجازیو اجاره بها دفتر خیریه)۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومانبوده است.

ادامه مطلب گزارش عملکرد مهر، آبان و آذر ۹۹

گزارش عملکرد پاییز ۹۹

در مهر، آبان و آذر ۹۹با حمایت شما ۱۸ مورد اجاره بها، قسط مسکن، ودیعه مسکن به مبلغ ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به خانواده کودکان نیازمند پرداخت شده…

ادامه مطلب گزارش عملکرد پاییز ۹۹

گزارش مهر، آبان و آذر ۹۹

اهدای ۳۱۵ پرس غذای گرم به کودکانی که از خوردن غذا محرومند.هزینه غدای گرم و ارسال آن جمعا به ارزش ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است.

ادامه مطلب گزارش مهر، آبان و آذر ۹۹

آنالار

آنالار فروشگاه محصولات تولیدی مادران@analar.shopبرای اشتغال، توانمندسازی، حفظ شان و منزلت خانواده های نیازمند فروشگاه آنالار تاسیس می گردد.به حمایت شما ایمان داریم.

ادامه مطلب آنالار