اهدا ششمین گوشی به دانش آموز نیازمند

اهدا ششمین گوشی به دانش آموز نیازمند تحت پوشش خیریه اردیبهشتآنچه از ما می ماند مهربانی است.

ادامه مطلباهدا ششمین گوشی به دانش آموز نیازمند

اهدا پنجمین گوشی

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

هدیه آرامش به خانواده های نیازمند کار بسیار زیبایی است که در خیریه اردیبهشت با حمایت شما داره اتفاق میافته، شما بی نظیر هستین 😍😍😍.آنچه از ما می ماند مهربانی…

ادامه مطلباهدا پنجمین گوشی

حامی برای تهیه گوشی برای کودکان نیازمند باشیم.

سومین گوشی به خانواده ۳ کودک آسیب دیده اجتماعی اهدا شد.برای تهیه چهارمین گوشی بحمایت شما نیازمندیم.

ادامه مطلبحامی برای تهیه گوشی برای کودکان نیازمند باشیم.