آتش سوزی در یک مدرسه کانکسی در اهواز

چه تقارن عجیبی در روز جهانی آموزش، خبر آتش سوزی در یک مدرسه کانکسی در اهواز منتشر شد...متاسفانه سه دانش آموز و سه معلم در این حادثه آسیب دیدن که…

ادامه مطلب آتش سوزی در یک مدرسه کانکسی در اهواز