داستان مهربانی

برای ترخیص جوان ۱۸ سالهاز کمپ ترک اعتیاد که مدت هاستبدلیل فقر خانواده در کمپ مانده استنیاز به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانمهربانی شما داریم. ۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلبداستان مهربانی

شهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد.

حضرت امام حسن عسکري (ع) :دو خصلت و حالتي که والاتر از آن دو چيز نمي‌باشد عبارتند از :ايمان و اعتقاد به خداوند ،نفع رساندن به دوستان و آشنايان.

ادامه مطلبشهادت امام حسن عسکری(ع) تسلیت باد.