موسسه خیریه اردیبهشت زنجان ۵۵ پرونده فعال دارد/ ۹۹ درصد جامعه هدف درگیر اعتیاد هستند

مدیر عامل موسسه اردیبهشت زنجان با اشاره به متفاوت و متنوع بودن کمک‌های این موسسه به جامعه هدف گفت: تهیه غذای گرم برای کودکان محروم از غذای گرم، فراهم کردن…

ادامه مطلب موسسه خیریه اردیبهشت زنجان ۵۵ پرونده فعال دارد/ ۹۹ درصد جامعه هدف درگیر اعتیاد هستند