گزارش عملکرد شش ماهه اول ۱۴۰۲ خیریه اردیبهشت زنجان

گزارش عملکرد شش ماهه اول ۱۴۰۲ خیریه اردیبهشت زنجان اسباب بازی: 35 میلیون تومانپوشاک: 32 میلیون و 500 هزارتومانپوشک بچه : 6 میلیون و 300 هزار تومانتحصیلی: 5 میلیون توماندرمانی:…

ادامه مطلبگزارش عملکرد شش ماهه اول ۱۴۰۲ خیریه اردیبهشت زنجان