گزارش عملکرد سه ماهه زمستان خیریه اردیبهشت ۱۴۰۱

اداری و پشتیبانی: میلیون 33 و 700 هزار پوشاک: 41 میلیون تومان پوشک بچه : 2 میلیون و 400 تحصیلی: 2 میلیون و 800 درمانی: 12 میلیون و 800 شیرخشک:…

ادامه مطلبگزارش عملکرد سه ماهه زمستان خیریه اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش عملکرد سه ماهه سوم ۱۴۰۱

کمک هزینه مسکن : 35 میلیون و 900 شیرخشک: 4 میلیون و 500 تحصیلی: 45 میلیون و 200 درمانی: 20 میلیون پوشاک: 6 میلیون و 550 پوشک بچه:۳ میلیون تومان…

ادامه مطلبگزارش عملکرد سه ماهه سوم ۱۴۰۱

گزارش عملکرد سه ماهه دوم ۱۴۰۱

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

گزارش عملکرد تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۱ خیریه اردیبهشت زنجانجمع کل کمک های نقدی و غیرنقدی نقدی اهدایی به خانواده کودکان نیازمند: ۱۶۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان درمانی۵۶ میلیون…

ادامه مطلبگزارش عملکرد سه ماهه دوم ۱۴۰۱

گزارش عملکرد بهار ۱۴۰۱

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

گزارش عملکرد بهار ۱۴۰۱کمک درمانی 28 میلیون و 900 هزار تومانشیرخشک یک میلیون و 400 هزار تومانکمک هزینه مسکن 32 مورد 14 میلیون و 80 هزار تومان4 میلیون و 800…

ادامه مطلبگزارش عملکرد بهار ۱۴۰۱