گزارش عملکرد سه ماهه دوم ۱۴۰۱

گزارش عملکرد تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۱ خیریه اردیبهشت زنجانجمع کل کمک های نقدی و غیرنقدی نقدی اهدایی به خانواده کودکان نیازمند: ۱۶۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان درمانی۵۶ میلیون…

ادامه مطلبگزارش عملکرد سه ماهه دوم ۱۴۰۱

گزارش عملکرد بهار ۱۴۰۱

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

گزارش عملکرد بهار ۱۴۰۱کمک درمانی 28 میلیون و 900 هزار تومانشیرخشک یک میلیون و 400 هزار تومانکمک هزینه مسکن 32 مورد 14 میلیون و 80 هزار تومان4 میلیون و 800…

ادامه مطلبگزارش عملکرد بهار ۱۴۰۱