گزارش عملکرد تابستان ۱۴۰۰

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

گزارش عملکرد تابستان ۱۴۰۰.پوشکپوشک اهدایی به کودکان21 بسته------1 درصد2 میلیون و 616 هزارتومان------تحصیلیاهدا گوشی، کتاب و کیف و هزینه های واحد تحصیلی5 درصد9 میلیون و 402 هزارتومان-----درمانیآزمایش، دارو، لوازم توانبخشی،…

ادامه مطلبگزارش عملکرد تابستان ۱۴۰۰

هزینه های درمانی تابستان ۱۴۰۰

نتیجه حمایت شما خیرین گرامیدر تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۰هزینه های درمانی دارو، آزمایش، لوازم توانبخشی، ترخیص از بیمارستان کودکان نیازمندبه مبلغ ۱۱۱ میلیون و ۱۰۶ هزار توماناهدا گردید.

ادامه مطلبهزینه های درمانی تابستان ۱۴۰۰

هزینه درمانی شهریور ماه ۱۴۰۰

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

هزینه درمانی شهریورماه 1400 خیریه اردیبهشت زنجانهزینه ویزیت و دارو کودک مشکل قلب1,070,000 ريال هزینه آزمایش3,000,000 ريال ترخیص از بیمارستان15,000,000 ريال ترخیص از بیمارستان5,000,000 ريال ترخیص از بیمارستان3,000,000 ريال هزینه…

ادامه مطلبهزینه درمانی شهریور ماه ۱۴۰۰

هزینه درمانی مرداد ماه ۱۴۰۰

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

گزارش عملکرد درمانی مردادماه ۱۴۰۰ خیریه اردیبهشت زنجان:ترخیص از بیمارستانکودک بستری بدلیل تشنج پدر معتاد۲۰۰ هزار تومانترخیص از بیمارستانکودک بی بضاعت بستری بدلیل تب۴۷۰ هزار تومانآتل بندیآتل بندی کودک با…

ادامه مطلبهزینه درمانی مرداد ماه ۱۴۰۰

گزارش عملکرد سه ماهه اول ۱۴۰۰

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

نتیجه حمایت شما خیرین گرامی از خانواده کودکان نیازمند در بهار ۱۴۰۰خرید 19 جفت کفش عید2 میلیون و 320 هزارتومان.پوشکپوشک اهدایی به کودکان1 میلیون و 400 هزارتومان.تحصیلیاهدا کیف و هزینه…

ادامه مطلبگزارش عملکرد سه ماهه اول ۱۴۰۰

هزینه درمانی تیرماه ۱۴۰۰

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

 1-ترخیص از بیمارستانکودک ۱۴ ساله اعصاب و روان۴۰۰ هزار تومان2-ترخیص از بیمارستانکودک ۱۵ ساله با معلولیت شدید۲۵۰ هزار تومان3-تهیه داروکودک مبتلا به صرع۳۳۶ هزار تومان4-ترخیص از بیمارستاننوزاد که پدر معتاد…

ادامه مطلبهزینه درمانی تیرماه ۱۴۰۰

اهدا بسته های موادغذایی در سه ماهه بهار ۱۴۰۰

 • نویسنده پست:
 • دسته‌بندی پست:دسته‌بندی نشده
 • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

نتیجه حمایت شما خیرین گرامی از خانواده کودکان نیازمنددر سه ماهه بهار ۱۴۰۰اهدا بسته های مواد غذایی به ارزش ۱۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به خانواده کودکان نیازمندما بزرگترها…

ادامه مطلباهدا بسته های موادغذایی در سه ماهه بهار ۱۴۰۰

پرداخت هزینه درمانی در سه ماهه بهار ۱۴۰۰

نتیجه حمایت شما خیرین گرامی از خانواده کودکان نیازمنددر سه ماهه بهار ۱۴۰۰خرید و اهدا سمعکبه ارزش ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه…

ادامه مطلبپرداخت هزینه درمانی در سه ماهه بهار ۱۴۰۰

اهدا شیرخشک در سه ماهه بهار ۱۴۰۰

نتیجه حمایت شما خیرین گرامی از خانواده کودکان نیازمنددر سه ماهه بهار ۱۴۰۰اهدا ۲۴ عدد شیرخشکبه ارزش ۹۱۲ هزار تومانما بزرگترها در مقابل همه کودکان دنیا مسولیم.۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلباهدا شیرخشک در سه ماهه بهار ۱۴۰۰

پرداخت کمک هزینه مسکن در سه ماهه بهار ۱۴۰۰

نتیجه حمایت شما خیرین گرامی از خانواده کودکان نیازمنددر سه ماهه بهار ۱۴۰۰کمک هزینه مسکن (اجاره بها، قسط مسکن، پول پیش) به مبلغ ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانبه خانواده…

ادامه مطلبپرداخت کمک هزینه مسکن در سه ماهه بهار ۱۴۰۰