دسته مربوط به نمایش داستان مهربانی در صفحه اول

یلدای کودکان را شیرینی ببخشیم

یلدای کودکان را شیرینی ببخشیمبرای ۵۰ خانواده از کودکان نیازمندشیرینی، شکلات و تخمه و برنج و … هربسته ۷۰۰ هزار تومان ۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلبیلدای کودکان را شیرینی ببخشیم

روایت مهربانی

اهدای بخاری به مادر و فرزندی که هردو از بیمار ی رنج می‌برند.الهی همیشه خونه دلتون گرم.خیریه اردیبهشت زنجان حامی خانواده

ادامه مطلبروایت مهربانی