دسته مربوط به نمایش داستان مهربانی در صفحه اول

یلدای کودکان را شیرینی ببخشیم

یلدای کودکان را شیرینی ببخشیمبرای ۵۰ خانواده از کودکان نیازمندشیرینی، شکلات و تخمه و برنج و … هربسته ۷۰۰ هزار تومان ۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

ادامه مطلبیلدای کودکان را شیرینی ببخشیم

داستان مهربانی

توسط یکی از خیرین یک عدد لباسشویی به مادر و فرزند محصل اش اهدا گردید. از لطف و اعتماد شما سپاسگزاریم.

ادامه مطلبداستان مهربانی