شما در حال مشاهده هستید اهدا بیش از ۶۰ جفت کفش با کمک خیرین عزیز

اهدا بیش از ۶۰ جفت کفش با کمک خیرین عزیز

از لطف شما ممنونیم
با کمک های شما بیش از 60 جفت کفش به کودکان اهدا گردید.

کودکان به یکی از کفش فروشی ها که خودشون هم سهیم میشن و آدم خوش قلبی هستن مثل شما ، معرفی شدن تا کفش دلخواهشون رو انتخاب کنن.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶

شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید