شما در حال مشاهده هستید تهیه و اهدا بیش از ۶۰ بسته موادغذایی به خانواده های نیازمند

تهیه و اهدا بیش از ۶۰ بسته موادغذایی به خانواده های نیازمند

ماه رمضان مبارک
بیش از 60 بسته هم موادغذایی تهیه و به خانواده ها اهدا شد
خیرین گرامی تاکنون با کمک شما بزرگواران تامین کنیم اما برای 16بسته غذایی همچنان به یاری شما نیاز داریم

همه این اتفاقات خوب فقط و فقط با قلب های مهربان شما ممکن هست

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید