شما در حال مشاهده هستید حامی باشیم

حامی باشیم

جهت ترخیص دختر خانم ۹ ساله روستایی که بدلیل مشکل کلیه در یکی از بیمارستان های زنجان بستری هستن و بدلیل عدم توانایی پرداخت یک روزی هست که ترخیص نشدن به مبلغ ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کمک شما نیازمندیم

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید