شما در حال مشاهده هستید پرداخت هزینه درمانی مادری نیازمند

پرداخت هزینه درمانی مادری نیازمند

پرداخت هزینه ویزیت و داروی مادری که همسر و پسرشان از بیماری اعصاب و روان رنج می برند و این مادر نیز دچار افسردگی است.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید