شما در حال مشاهده هستید حامی باشیم

حامی باشیم

عضو ۳۴ ساله ی خانواده ی اردیبهشت ، مادری عزیز با دو فرزند در حال مبارزه با توده و کیست در سر می باشد.

بزرگ تر شدن این ضایعه ها ، منجر به آسیب چشمشان شده است.

برای بهبود نسبی حال مادرمان مبلغ ۱۰میلیون تومان جهت انجام جراحی لازم داریم.

دیدگاهتان را بنویسید