شما در حال مشاهده هستید حامی مادر نیازمند با ۳ فرزند که قادر به پرداخت اجاره بها نمی باشند، باشیم.

حامی مادر نیازمند با ۳ فرزند که قادر به پرداخت اجاره بها نمی باشند، باشیم.

بدلیل فقر و ناتوانی قادر به پرداخت اجاره بها نمی باشند
مادر با عزت عزیزمان هفت سالی هست که بدلیل بیماری ، همسرش را از دست داده و به تنهایی و به سختی حامی ۳فرزندش شده،

می خواهیم به مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای پرداخت اجاره ی چند ماه خانه ای که ساکن هستند همراهشان باشیم. باز هم به مهربانی شما دلگرمیم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید