شما در حال مشاهده هستید خرید و اهدا تخت خواب تک نفره با تشک مناسب برای دختر رنج دیده با حمایت خیرین گرامی

خرید و اهدا تخت خواب تک نفره با تشک مناسب برای دختر رنج دیده با حمایت خیرین گرامی

از قلب های مهربان شما ممنونیم
تخت خواب تک نفره با تشک مناسب
برای دختر رنج دیده مان که از کودکی از نعمت پدر هم محروم بوده اند

به مبلغ 7 میلیون و 600 هزار تومان خریداری و ارسال گردید

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید