شما در حال مشاهده هستید حامی باشیم

حامی باشیم

کودک همسری ۱۵ساله در یکی از روستاهای زنجان بدلیل خشونت همسرش از ارتفاع سقوط می کند و فلج می شود.
۵ماهی از این حادثه گذشته است و هنوز نتوانسته اند برای خرید تخت بیمار و درمانش اقدامی انجام دهند

می خواهیم در روزهای سخت زندگی اش یار و یاورش باشیم و مبلغ ۱۰میلیون برایش فراهم کنیم

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶

شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید