شما در حال مشاهده هستید پویش تهیه لباس فرم مدرسه برای ۴۰ دانش آموز نیازمند

پویش تهیه لباس فرم مدرسه برای ۴۰ دانش آموز نیازمند

می خواهیم برای 40 دانش آموز نیازمند لباس فرم مدرسه تهیه کنیم
قیمت هر لباس فرم 600 هزار تومان

جمع کل 24 میلیون تومان

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶

شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید