شما در حال مشاهده هستید پرداخت اجاره بها خانواده کودکان نیازمند در فروردین ۱۴۰۲

پرداخت اجاره بها خانواده کودکان نیازمند در فروردین ۱۴۰۲

پرداخت ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اجاره بها ۸ خانواده از کودکان نیازمند در فروردین ۱۴۰۲

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶

شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید