شما در حال مشاهده هستید اهدا ۴۰ بسته مواد غذایی به خانواده کودکان نیازمند

اهدا ۴۰ بسته مواد غذایی به خانواده کودکان نیازمند

با کمک های شما ۴۰ بسته مواد غذایی به ارزش ۲۰ میلیون تومان در اول آذر ماه ۱۴۰۱ به خانواده کودکان نیازمند اهدا گردید.

از لطف و اعتماد شما سپاسگزاریم.

۵۰۲۲-۲۹۷۰-۰۰۰۷-۸۹۳۶
شماره کارت خیریه اردیبهشت زنجان

دیدگاهتان را بنویسید